Konference profesionálního pomáhání

Konference PP zvala poměrně ambiciózně nejrůznější hosty, včetně Jana Sokola nebo Zděňka Svěráka. Ti se omluvili. Přesto účast nebyla špatná.

Pozvali jsme také europoslankyni a lékařku paní Zuzanu Roithovou, zakladatelku Nadace Naše dítě a její ředitelku paní Zuzanu Baudyšovou nebo zástupce Fóra dárců pana Michala Prokšíka či psychoterapeutku paní Věru Roubalovou (Rafael Institut). Celkem se konference zúčastnilo 30 osob (nepočítaje některé osobní asistenty a rodinné příslušníky OZP nebo technický a podpůrný personál).
Konference PP byla pořádána ve spolupráci s občanským sdružením APOA a konala se v prostorách Jedličkova ústavu dne 12. 10. 2012 od 13.00 do 20.00 hod. Konference byla moderována J. Hrdou (APOA) za účinné pomoci profesionální pomocnice Magdy A. a ředitele společnosti Filipa S..

Program:
První část
Téma – Pomáhání jako samozřejmost i jako skutkaření.

Vystoupení Z. Roithové (Evropský parlament)
Krátký příspěvek V. Roubalové (Rafael Institut)
Téma – Jak pomáhají děti?

Vystoupení Z. Baudyšové (Nadace Naše dítě)
Příspěvek J. Hrdé (APOA, lektorka PP)
Krátké vstupy profesionálních pomocníků
Téma – Instinktivní a programová pomoc

Vystoupení M. Prokšíka (Fórum dárců)
Téma – Děti a senioři

Krátké příspěvky a diskuse: Z. Baudyšová, V. Valentová (Palata), A. Kefurtová (koordinátorka PP), P. Ritschel (Nemocnice Na Bulovce) další
Téma – Hmatatelné výsledky pomoci

Příspěvek P. Ritschla (Nemocnice Na Bulovce)
Ukázka výsledku činnosti pracovní dvojice Karel M. – Karel K.:
Příspěvek K. Kuchaře (lektor sociálních služeb a klient PP)

– – – Diskuse a následovala přestávka, včetně neformálního představení pracovních dvojic PP.

Druhá část
Projekce filmu Zrcadlová pomoc

Představení přítomných aktérů filmu a krátká diskuse
Téma – filozofické aspekty pomáhání

Vystoupení J. Šturzové (Filozofická fakulta, lektorka, překladatelka a klientka PP)
Příspěvek J. Hrdé, V. Roubalové. A. Kefurtové. J. Krpálkové aj.

Závěr.
Na závěr jste dostali DVD s filmem Zrcadlová pomoc, Manuál a další informační a prezentační materiály vytvořené v rámci projektu. A nyní pozor: Konference se zúčastnily dvě celé novinářky a z jejího  průběhu byla pořízena jedna poloviční fotoreportáž, kterou, jen co jí najdeme, zveřejníme!