Rozcestník pro OZP

Sbíráme pro vás důležité odkazy

Rozcestník kontaktů

Národní rada osob se zdravotním postižením
www.nrzp.cz

Asociace poraden pro zdravotně postižené
www.apzp.cz

Práce pro zdravotně postižené
www.praceprozp.cz

Kvadrouš – sbírka komentovaných odkazů o para/kvadruplegii
www.volny.cz/kvadrous/index.htm

Infoposel – Informační systém pro zdravotně postižené
www.infoposel.cz/

Internetová poradna pro osoby se specifickými potřebami
www.internetporadna.cz

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
www.helpnet.cz

Internetové informační centrum pro klienty se zdravotním omezením
www.prvnikrok.cz

Informační servis pro rodiče a děti se zdravotním postižením
www.alfabet.cz

Mapování bezbariérových míst a prostředků na území ČR
www.bezbarier.cz

Klub aktivních vozíčkářů
www.kav.cz/

Občanské sdružení Bez bariér
www.bezbarier.cz/index.php

www.bezbarier.cz/bezbar_clanky.php

Liga za práva vozíčkářů
http://ligavozic.cz/index.php

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z ČR.
www.arpzpd.cz/

Ostrava
www.stonozka.fi.cz/

Praha-KIM
http://klub-kim.wz.cz/

Přerov
http://koralek.aktualne.cz

Tábor
www.klub-nadeje.com/

Brno
www.klub-celiakie.cz/

Vyškov
www.mujweb.cz/www/paprsek.vy/

Hořice
www.klubklokanek.wz.cz/

Pelhřimov
www2.webpark.cz/krpzpd

Prachatice
www.postizeni-prachatice.unas.cz

Písek
www.krtecek-pi.cz

Bystřice pod Hostýnem
www.volny.cz/stonoskabph

Odry
www.klubzvonecek.wz.cz

Vsetín
www.auxilium.cz/view.php?TID=5

Kutná Hora
www.zdravi.khora.cz

UŽ – Užitečný život
www.uzitecny-zivot.cz/index.php

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, komunitní centrum Motýlek
http://motylek.org/motylek/index.php

Děčín
www.avaz.wz.cz/

Liberec

Občanské sdružení DRAK
www.sdruzenidrak.org

Občanské sdružení S(C)HODY
www.schody-lbc.net/index.htm

Nová Paka
www.zbb.cz/kontakt2.htm

Olomouc
www.trendvozickaru.cz

Ostrava
www.vozickari-ostrava.cz

Plzeň
http://vozickari.ic.cz

Praha

Pražská organizace vozíčkářů
www.pov.cz

Klub vozíčkářů Petýrkova
www.volny.cz/kvpet

Trutnov
www.trutnov.cz/vozik

Vozíčkáři Znojemska
www.porbar.org/program-cinnosti.php

Aktivní život
www.aktivnizivot.cz

Unie Roska
www.roska.eu

Sdružení mladých sklerotiků
www.klubsms.cz

Roztroušená skleróza
http://www.ereska.cz

Pomůcky