Vznik společnosti

Vznik společnosti Muži a ženy, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy byla založena v roce 2008. Ve své činnosti se snaží dělat věci tak trochu naopak. Smyslem kmenového projektu Zrcadlová pomoc je nacházet uplatnění pro znevýhodněné osoby v oblasti dobrovolného i profesionálního pomáhání. Pomocníci jsou vybíraní především mezi zdravotně postiženými, tedy těmi, kteří jsou v obvyklých případech spíše v roli příjemců pomoci. Tito pomocníci se zdravotním postižením pak aktivním pomáháním jiným handicapovaným jedincům často nacházejí motivaci ke zvládání vlastních potíží. Často se stává, že slabší pomáhají silnějším.

Muži a ženy realizují také další projekty, Dárky naruby, Danajský dar, Pošli to dál, v kterých je to také tak trochu naopak. Ti slabší z nás, kteří v obvyklých případech dary dostávají, je naopak rozdávají...