Podmínky a informace

Pro klienty

Podmínky sociální služby 
a informace pro klienty

Poskytujeme osobní asistenci pro osoby se zdravotním postižením a seniory v souladu se zákonem o sociálních službách v několika městech České republiky na základě individuálních potřeb klientů, našich kapacit a možností jednotlivých osobních asistentů.

Působíme dlouhodobě v Praze a okolí, v Brandýse nad Labem, Liberci, České Lípě, Plzni, Písku, Brně a v Jihlavě. V dalších místech dle individuálních dohod formou dojíždění. V některých městech budeme v nejbližší době službu rozšiřovat.

Naše kapacity jsou velice flexibilní, ale nikoliv neomezené. Ve výše uvedených místech můžeme nabídnout novým klientům nejméně jednoho osobního asistenta v rozsahu až 4 hod. denně, nejvýše však v celkovém rozsahu 40 hod. měsíčně.

Cílem naší služby je zpravidla umožnit klientovi plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí, aby navzdory svému postižení či omezením spojeným s pokročilým věkem nemusel využívat pobytovou, ústavní péči. Součástí služby je umožnit klientovi také styk se sociálním prostředím a koordinace, zprostředkování či informace o dalších službách, které by klient eventuálně mohl potřebovat.

Služba se sjednává telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím koordinátorek v regionech, vedoucí služby nebo kontaktní osobou v provozní kanceláři:

Vedoucí provozní kanceláře hlavní koordinátorka:
Lucie Prokopová DiS, 608 515 428, prokopova@muziazeny.cz

Telefonicky pouze v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hod.

Okruh osob se zdravotním postižením, pro které jsme schopny osobní asistenci provádět, není v principu nijak omezen, pouze v případě specifických druhů postižení a potřeb je vhodné předem seznámit koordinátorku s typem postižení zájemce a rámcovými požadavky na poskytovanou pomoc. V případě duševního onemocnění, kombinovaných postižení a některých specifických typů postižení konzultujeme případnou podobu služby s externími experty a nebudeme-li ji schopni zajistit vlastními silami, doporučíme Vám jiné možnosti.

Základní cena naší sociální služby je ve všech lokalitách, kde působíme
130 Kč/hod.

Na požádání (viz e-mailová adresa výše) Vám zašleme vzor smlouvy s klientem, vzor individuálního plánu a Standardy kvality sociální služby ve formátu word nebo PDF.

Naši osobní asistenti jsou převážně lidé s některou z forem zdravotního postižení. Dokáží tak mnohem lépe chápat a vciťovat se do potřeb druhých než mnízí lidé bez postižení. Většina klientů tuto okolnost hodnotí pozitivně, někteří dokonce vnímají tuto pomoc nikoliv jako jednostrannou, ale jako vzájemnou. Proto naši službu nazýváme Zrcadlovou pomocí.