Pomáhají nám

Kdo pomáhá našemu pomáhání

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dotace na sociální služby 2016

Úřad práce
Příspěvky na chráněná pracovní místa

Hlavním podporovatelem společnosti ze soukromé sféry je zakladatel Filip Smoljak, který vykonával funkci ředitele až do roku 2015 bez nároku na mzdu či jinou odměnu a finančními dary přispěl na pokrytí nákladů.