Pomáhají nám

Kdo pomáhá našemu pomáhání

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dotace na sociální služby 2016, 2017, 2018, 2019

Úřad práce
Jsme zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.

Hlavním podporovatelem společnosti ze soukromé sféry je zakladatel Filip Smoljak, který vykonával funkci ředitele až do roku 2015 bez nároku na mzdu či jinou odměnu a finančními dary přispěl na pokrytí nákladů.