Chcete se zapojit?

Hledáte uplatnění a chcete pomáhat našim klientům?

Jste osoba se zdravotním postižením?

Hledáte uplatnění a chcete poskytovat službu jako osobní asistent? Seznamte se s námi...

Zrcadlová pomoc a profesionální pomáhání jsou možnosti, jak dnes získat uplatnění při zdravotním postižení. Přináší možnost výdělku a také určité zvýšení společenského statusu. Mnoho z nás totiž zažilo pocit zbytečnosti a nepotřebnosti. 

Jaké jsou předpoklady pro práci osobního asistenta?

 • Chcete fyzicky i psychicky podporovat své klienty.
 • Vaše zdravotní znevýhodnění umožňuje bezpečně pracovat s vybranou cílovou skupinou klientů.
 • Jste zodpovědní a spolehliví.
 • Jste empatičtí, ochotní, laskaví, vlídní a máte smysl pro humor.
 • Jste přizpůsobiví, trpěliví a schopni učit se.
 • Máte pozitivní motivaci.

Komu jako osobní asistent budete pomáhat?

 • Takovým klientům, se kterými Vám Vaše zdravotní znevýhodnění umožní bezpečně spolupracovat.
 • Seniorům, zpravidla v místě jejich bydliště.
 • Osobám se zdravotním postižením, včetně dětí a jejich rodin.
 • Osobám v nepříznivé sociální situaci.
 • Budou to klienti ve Vašem dostupném okolí a podle Vašich časových možností.

Co pozice osobního asistenta obnáší?

Velmi záleží na potřebách konkrétního klienta. Zpravidla se jedná o:

 • Komplexní pomoc klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně.
 • Pomoc s nakupováním a zařizováním.
 • Asistování při obíhání doktorů, pošty, či úřadů.
 • Udržování domácnosti - čisté a funkční.
 • Pomoc s péčí o dům nebo zahradu.
 • Pomoc s péčí o děti.
 • Pomoc při vzdělávání.
 • Umožnění klientovi mít si s kým promluvit, zůstat mezi lidmi, jít do divadla, chodit do světa a mít radost ze života!

Zvažte tyto možnosti uplatnění:

 • Osobní asistent, průvodce, společník (dle zákona o sociálních službách)
 • Pomocník v domácnosti
 • Profesionální člen rodiny (řemeslný pomocník, poradce aj.)
 • Pomocník při vzdělávání
 • Pomocník v péči o děti

(Ve všech případech se jedná o činnost hrazenou klientem dle aktuálního ceníku organizace, případně hrazenou sponzorem.)

Jako obecně prospěšná společnost Muži a ženy nabízíme síť osobních asistentů po celé ČR, kteří pomáhají zejména seniorům a lidem se zdravotním postižením, včetně dětí a jejich rodinám v nejrůznějších osobních a sociálních situacích.

Protože si naši pomocníci sami prošli zkouškou života se zdravotními či jinými potížemi, dokáží se velmi dobře vcítit do potřeb a pocitů druhých. Jsou empatickými pomocníky, dokáží většinu věcí vyřídit za Vás a poradí si s nejrůznějšími problémy, které život ve stáří, nemoci či s postižením přináší.

Většina klientů tuto okolnost hodnotí pozitivně, někteří dokonce vnímají tuto pomoc nikoliv jako jednostrannou, ale jako vzájemnou. Proto naši službu nazýváme Zrcadlovou pomocí.

Zaujali jsme Vás a zvažujete spolupráci?

Vždy je lepší jednat osobně. Prosím, kontaktujte nás:

Lucie Prokopová, 608 515 428, prokopova@muziazeny.cz