Náš tým

Muži a ženy, o.p.s.

Jana Hrdá | lektorka a čestná předsedkyně, i.m.

Ing. Jana Hrdá (1952 - 2014) byla křesťankou, aktivistkou, zakladatelkou a propagátorkou osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením v tehdejším ČS a Česku.

Její život dramaticky změnila v roce 1982 autonehoda, po níž ochrnula od ramen dolů. Následně po ochrnutí úspěšně svedla boj s tehdejší státní mocí o odebrání svých dětí do ústavní péče. Přes všechna očekávání jí byly obě děti svěřeny do péče a úspěšně je vychovala

Po roce 1990 se spolupodílela na založení Pražské organizace vozíčkářů. Významně se spolupodílela na prosazení zákona o sociálních službách v Česku, v rámci kterého vznikl tzv. příspěvek na péči. Byla místopředsedkyní Národní rady osob se zdravotním postižením, dále předsedala Pražské krajské radě osob se zdravotním postižením a Asociaci pro osobní asistenci.

Od roku 2010 působila ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Také pracovala jako inspektorka kvality sociálních služeb, novinářka s mezinárodním působením, vyučovala na kurzech o osobní asistenci pro pracovníky v sociálních službách, pečující i osoby s postižením. Byla autorkou autobiografické knihy Hospodin je náš pastýř, knihy Pominutí a řady brožurek, článků a informačních letáků spojených s osobní asistencí. Jako první v roce 1995 získala cenu Výboru dobré vůle Cenu Olgy Havlové.

Zdroj a další informace o paní Janě Hrdé: Wikipedia.org